MKBA’s in het sociale domein

Na veel MKBA’s te hebben uitgevoerd voor ruimtelijke en infrastructurele projecten, passen wij het instrument sinds 2006 toe in het Sociaal Domein. Inmiddels hebben we vele gemeenten ondersteund bij het opzetten van nieuwe werkwijzen in het sociale domein.

Op basis van onze eigen ervaringen en die van anderen schreven we een handreiking voor opdrachtgevers van MKBA’s in het sociaal domein. Daarnaast ontwikkelden we in samenwerking met de SEV de MKBA EffectenArena, een instrument gericht op het gezamenlijk doordenken en doorleven van de verwachte effecten van een interventie.

MKBA tool Sociale (wijk) teams
Onze kennis over kosten en baten van integrale aanpakken in het sociale domein hebben we samengebracht in de meta-analyse MKBA’s sociale (wijk)teams (in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken). Hierin vergelijken en duiden we de kosten en baten van verschillende soorten aanpakken met elkaar. Daarnaast hebben we, ook in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken) een MKBA-tool ontwikkeld voor sociale wijkteams. De tool en de handleiding zijn via de websites van BZK en VNG beschikbaar voor gemeenten, maar ook hier te downloaden. Eind 2014 hebben we de experts getraind die op basis van onze tool gemeenten zullen adviseren over de inrichting van sociale teams.