Overige projecten

Cijfers geven focus. Voor bestuurders, voor beleidsmedewerkers en voor de uitvoering. Wij gebruiken cijfers.

Voor het formuleren van meetbare doelstellingen bijvoorbeeld. Dat dwingt tot systematisch nadenken: wélke doelen hebben prioriteit en hoe kunnen deze behaald worden. Of voor het opstellen van een helder bedrijfsplan, voorzien van een financieel gezonde begroting. Maar ook voor strategie-vorming of beleidsontwikkeling.