LPBL is een economisch adviesbureau. Wij ondersteunen opdrachtgevers met economische analyses en concrete adviezen. Met een heldere kosten-baten analyse of een businesscase bijvoorbeeld. Onze kracht: het structureren van complexe vragen. We houden van nieuwe vragen en een vernieuwende aanpak. Wij werken met cijfers, maar hebben altijd oog voor de wereld hierachter.

We zijn gespecialiseerd in maatschappelijke kosten-baten analyses in het sociaal domein. Op basis daarvan ondersteunden we al vele gemeenten bij het opzetten van nieuwe werkwijzen. Bijvoorbeeld door een MKBA van het inrichten van sociale (wijk)teams, of zelfs van de hele herziening van het sociale domein.

LPBL bestaat uit een klein team van gespecialiseerde en bevlogen experts, die gedegen advisering op maat bieden. Werken in het publieke domein is een bewuste keuze. We voelen ons verbonden met de maatschappelijke opgaven in deze sector. We zien de complexiteit ervan als een extra uitdaging.

We hebben jarenlange advieservaring. We beschikken over een stevige kwantitatieve basis. Wij zijn klein en flexibel. Maar onze werkelijke kracht zit in de combinatie van analytische vermogens met een sterke organisatiesensitiviteit, gevoel voor processen en onze persoonlijke betrokkenheid.

Nieuws

De afgelopen jaren hebben wij een groot aantal MKBA’’s gemaakt van integrale aanpakken in het sociale domein. De kennis en ervaringen die we hebben opgedaan hebben wij nu in opdracht van het Ministerie van BZK samengebracht in de meta-analyse MKBA’’s sociale wijkteams. Hierin zijn de kosten en baten van verschillende soorten integrale aanpakken met elkaar vergeleken en geduid. Download hier de rapportage en de bijbehorende tool en handleiding. In sociaal bestek verscheen een artikel met de belangrijkste conclusies. Via deze link kunt u ook een presentatie van de resultaten bekijken. Meer weten? Neem contact op met Veroni Larsen of Merei Lubbe.

MKBA-tool sociale teams