LPBL is betrokken advisering en begeleiding. We brengen helderheid op basis van gedegen analyses en concrete spiegeling. In verbinding met wat er leeft in en om de organisatie. Ons hart en ervaring liggen in het sociaal domein en bij de vraagstukken die daar spelen.

Onderzoek en Advies

We ondersteunen opdrachtgevers met economische analyses en concrete adviezen. Onze kracht zit in het structureren van complexe vragen. Wij werken met cijfers, maar hebben altijd oog voor de wereld hierachter.

Training en begeleiding

De kennis en ervaring die we hebben opgedaan dragen we graag over. We trainen professionals in het sociaal domein in ‘anders kijken, anders doen’. We geven cursussen in effectdenken en kostenbewustzijn.

Nieuws en blogs

Investeren in het MBO, een gezamenlijk belangaugustus 2021. Een MBO-student met diploma levert de samenleving drie keer zoveel op als dat het kost. De investeringen leiden tot meer productiewaarde én tot aanzienlijke voorkomen maatschappelijke kosten (met name voor gemeenten). Gezamenlijk optrekken en investeren ligt dus voor de hand.