LPBL is betrokken advisering en begeleiding. We brengen helderheid op basis van gedegen analyses en concrete spiegeling. In verbinding met wat er leeft in en om de organisatie. Ons hart en ervaring liggen in het sociaal domein en bij de vraagstukken die daar spelen.

Onderzoek en Advies

We ondersteunen opdrachtgevers met economische analyses en concrete adviezen. Onze kracht zit in het structureren van complexe vragen. Wij werken met cijfers, maar hebben altijd oog voor de wereld hierachter.

Training en begeleiding

De kennis en ervaring die we hebben opgedaan dragen we graag over. We trainen professionals in het sociaal domein in ‘anders kijken, anders doen’. We geven cursussen in effectdenken en kostenbewustzijn.

Nieuws en blogs

Meta-analyse investeren in kwetsbare jongeren januari 2023. LPBL heeft een meta-analyse uitgevoerd naar de kosten en baten van investeren in kwetsbare jongeren. Hierin zijn de kennis en ervaring van meer dan 60 maatschappelijke kosten baten analyses ontsloten. Aan de hand van tien goede voorbeelden worden praktisch toepasbare lessen uitgewerkt.