Meta-analyse Investeren in kwetsbare jongeren

In opdracht van het programma Jeugdwerkloosheid hebben wij een meta-analyse uitgevoerd naar de kosten en baten van investeren in kwetsbare jongeren. Hierin zijn de kennis en ervaring van meer dan 60 maatschappelijke kosten baten analyses (MKBA’s) ontsloten. Aan de hand van tien goede voorbeelden worden praktisch toepasbare lessen uitgewerkt. Projectleiders en beleidsmakers van gemeenten, RMC’s en onderwijs kunnen dit gebruiken bij het opzetten van nieuwe aanpakken.

De meta-analyse maakt onderscheid naar drie type interventies: intensieve begeleiding, trajecten op de werkvloer of op school en integrale aanpakken. Het onderzoek geeft inzicht in onder meer:

  • Hoe zien deze interventies er precies uit en voor welke doelgroepen zijn ze bedoeld?
  • Welke effecten zijn te verwachten, voor de jongeren zelf en voor andere betrokken partijen?
  • Hoe groot zijn deze effecten?
  • Waar moet de aanpak aan voldoen om ze ook daadwerkelijk te laten optreden?
  • Hoe verhouden de kosten zich tot de verwachte maatschappelijke baten?
  • Hoe zijn de kosten en de baten verdeeld over de verschillende partijen?

 

Daarnaast maakt het onderzoek inzichtelijk wat de kenmerken zijn van succesvolle interventies en hoe ze daarin verschillen van minder goede projecten. Denk bijvoorbeeld aan rollen van de begeleider, productiviteit en caseload, maar ook aan selectie van jongeren, doorlooptijd van een traject en samenwerking tussen hulpverleners.

Investeren in kwetsbare jongeren heeft hoge maatschappelijke baten. Jeugdwerkloosheid en schooluitval zijn in Nederland op dit moment laag. Toch is 15 procent van alle jongeren tussen de 16 en 27 jaar kwetsbaar. Om te zorgen dat ook zij een duurzame plek op de arbeidsmarkt en in de maatschappij vinden loont het om in hen te investeren. De meta-analyse laat zien hoe groot het potentiële maatschappelijk resultaat daarvan is. Voor de jongeren zelf, maar ook voor de maatschappij als geheel.

Lees hier de Meta-analyse “Investeren in kwetsbare jongeren” en voor meer achtergrondinformatie per project “Factsheets 10 goede voorbeelden“.