Onderwijs

In opdracht van het programma Jeugdwerkloosheid hebben wij een meta-analyse uitgevoerd naar de kosten en baten van investeren in kwetsbare jongeren. Hierin zijn de kennis en ervaring van meer dan 60 maatschappelijke kosten baten analyses (MKBA’s) ontsloten. Aan de hand van tien goede voorbeelden worden praktisch toepasbare lessen uitgewerkt. Projectleiders en beleidsmakers van gemeenten, RMC’s en onderwijs kunnen dit gebruiken...

Investeren in onderwijs loont. Hoe groot de baten zijn en waar deze vallen verschilt per opleidingsniveau en per doelgroep. Voor het MBO geldt dat de investeringen leiden tot meer productiewaarde én tot aanzienlijke voorkomen maatschappelijke kosten, vooral in de meest kwetsbare groepen. Kosten die anders zouden worden uitgegeven aan met name (jeugd)zorg, uitkeringen en re-integratie. Het ligt daarom voor de...

Als we één ding hebben geleerd van 20 jaar onderzoek in het sociaal domein is het dit: mensen maken het verschil. Je kunt structuren bedenken en stelselwijzigingen, maar het zijn effectieve mensen in de uitvoering die zorgen voor effectieve interventies. Deze mensen zijn schaars - of het nu gaat om jeugdzorg, onderwijs of de zorg. Een herwaardering van dit uitvoerende...

De huidige vierjarige programmaperiode van de VSV-aanpak loopt af. Tijd dus om de gefinancierde projecten te evalueren. In vrijwel alle regio’s gaat het om veel verschillende interventies én doelgroepen, wat evaluatie extra complex maakt. De volgende vragen doen zich voor: tot welke effecten hebben de projecten geleid? Hoe wegen deze effecten op tegen de extra investeringen die zijn gedaan? Bij...

Een greep uit de krantenkoppen van de afgelopen week: ‘Amsterdam lanceert plannen om het lerarentekort aan te pakken’, ‘Lerarentekort dwingt scholen om ouders voor de klas te zetten’ en ‘Kamer maant kabinet tot actie tegen nijpend lerarentekort’. Het lerarentekort is niet langer ‘dreigend’ maar een realiteit. De problemen concentreren zich in de Randstad, maar binnen de grote steden zijn de...