Blog

In opdracht van het programma Jeugdwerkloosheid hebben wij een meta-analyse uitgevoerd naar de kosten en baten van investeren in kwetsbare jongeren. Hierin zijn de kennis en ervaring van meer dan 60 maatschappelijke kosten baten analyses (MKBA’s) ontsloten. Aan de hand van tien goede voorbeelden worden praktisch toepasbare lessen uitgewerkt. Projectleiders en beleidsmakers van gemeenten, RMC’s en onderwijs kunnen dit gebruiken...

Investeren in onderwijs loont. Hoe groot de baten zijn en waar deze vallen verschilt per opleidingsniveau en per doelgroep. Voor het MBO geldt dat de investeringen leiden tot meer productiewaarde én tot aanzienlijke voorkomen maatschappelijke kosten, vooral in de meest kwetsbare groepen. Kosten die anders zouden worden uitgegeven aan met name (jeugd)zorg, uitkeringen en re-integratie. Het ligt daarom voor de...

Het extra miljard euro dat het Rijk de jeugdzorg onlangs toezegde, biedt tijdelijk enige soelaas. Maar de enige duurzame oplossing is een betere triage, zodat jongeren en gezinnen die het hardst hulp nodig hebben deze ook krijgen. ‘Uitgaven aan jeugdzorg weer gestegen, ‘Grote tekorten jeugdzorg’, ‘Wachtlijsten jeugdhulp lopen verder op.’ We kunnen de krantenkoppen inmiddels dromen. De uitgaven aan jeugdzorg...

Als we één ding hebben geleerd van 20 jaar onderzoek in het sociaal domein is het dit: mensen maken het verschil. Je kunt structuren bedenken en stelselwijzigingen, maar het zijn effectieve mensen in de uitvoering die zorgen voor effectieve interventies. Deze mensen zijn schaars - of het nu gaat om jeugdzorg, onderwijs of de zorg. Een herwaardering van dit uitvoerende...

Deze zomer zagen we opvallende filmpjes voorbij komen op social media. Wethouders riepen om hulp in een woeste branding of stonden schouderdiep in een rivier. De boodschap aan Den Haag was niet mis te verstaan: ‘Het water staat ons aan de lippen’[1]. Om de ondersteuning van de meest kwetsbare groepen in de samenleving te kunnen blijven opbrengen moet het Rijk...

De huidige vierjarige programmaperiode van de VSV-aanpak loopt af. Tijd dus om de gefinancierde projecten te evalueren. In vrijwel alle regio’s gaat het om veel verschillende interventies én doelgroepen, wat evaluatie extra complex maakt. De volgende vragen doen zich voor: tot welke effecten hebben de projecten geleid? Hoe wegen deze effecten op tegen de extra investeringen die zijn gedaan? Bij...

Al bijna 20 jaar doen wij onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van werk en re-integratie. Als geen ander weten wij dat werk van grote waarde is, juist voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Ook de recente rapporten van het SCP, de WRR en de commissie Borstlap benadrukken dit. Tegelijkertijd zien gemeenten zich geconfronteerd met teruglopende budgetten...

Het sociaal domein is mensenwerk. Het zijn dan ook de mensen die werken aan de voorkant die het verschil kunnen maken. Dat zien wij in ons onderzoek naar de meest effectieve interventies. Het zit hem in eigenschappen als écht contact kunnen maken, met volle aandacht aanwezig zijn en durven kiezen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan - maar het is...

Eind oktober heeft het CBS de nieuwste cijfers gebruik jeugdzorg bekend gemaakt. Inmiddels krijgt ongeveer 1 op de 10 jongeren hulp en kampen veel gemeenten met tekorten. Hoe kan dat, als in Nederland de gelukkigste kinderen ter wereld wonen? En het doel van de nieuwe jeugdwet juist was om de trend te keren en het aantal jongeren in zorg te...

Een greep uit de krantenkoppen van de afgelopen week: ‘Amsterdam lanceert plannen om het lerarentekort aan te pakken’, ‘Lerarentekort dwingt scholen om ouders voor de klas te zetten’ en ‘Kamer maant kabinet tot actie tegen nijpend lerarentekort’. Het lerarentekort is niet langer ‘dreigend’ maar een realiteit. De problemen concentreren zich in de Randstad, maar binnen de grote steden zijn de...