Onderzoek & Advies

LPBL ondersteunt opdrachtgevers met economische analyses en concrete adviezen. Onze kracht zit in het structureren van complexe vragen. Wij werken met cijfers, maar hebben altijd oog voor de wereld hierachter.

MKBA’s in het sociaal domein

Werken in het publieke domein is een bewuste keuze. We voelen ons verbonden met de maatschappelijke opgaven in deze sector. Door de jaren heen zijn we expert geworden in maatschappelijke kosten-baten analyses in het sociaal domein. Inmiddels hebben we vele gemeenten ondersteund bij het opzetten van nieuwe werkwijzen. Op basis van onze ervaringen schreven we een handreiking voor opdrachtgevers in het sociaal domein. Daarnaast ontwikkelden we in samenwerking met de SEV de MKBA EffectenArena, een instrument gericht op het gezamenlijk doordenken en doorleven van de verwachte effecten van een interventie. Ook geven we trainingen hierin. Thema’s waar we veel ervaring in hebben, zijn:

  • Re-integratie
  • Jeugdzorg
  • Onderwijs
  • Integrale (wijk)teams

Hier vindt u een overzicht  van recente voorbeeldprojecten. Met enige regelmaat publiceren wij artikelen. Meer weten? Neem contact op met Veroni Larsen of Merei Lubbe.

Tool Sociale (wijk) teams

De afgelopen jaren hebben wij een groot aantal MKBA’s gemaakt van integrale aanpakken in het sociale domein. De kennis en ervaringen die we hebben opgedaan hebben wij in opdracht van het Ministerie van BZK samengebracht in de meta-analyse MKBA’s sociale wijkteams . Hierin zijn de kosten en baten van verschillende soorten integrale aanpakken met elkaar vergeleken en geduid.

 

Daarnaast hebben we, ook in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, een MKBA-tool ontwikkeld voor sociale wijkteams. De tool en de handleiding zijn via de websites van Movisie en VNG beschikbaar voor gemeenten, maar ook hier te downloaden. In sociaal bestek verscheen ook een artikel met de belangrijkste conclusies.

Publicaties en voorbeeldprojecten