Jeugdzorg

Het extra miljard euro dat het Rijk de jeugdzorg onlangs toezegde, biedt tijdelijk enige soelaas. Maar de enige duurzame oplossing is een betere triage, zodat jongeren en gezinnen die het hardst hulp nodig hebben deze ook krijgen. ‘Uitgaven aan jeugdzorg weer gestegen, ‘Grote tekorten jeugdzorg’, ‘Wachtlijsten jeugdhulp lopen verder op.’ We kunnen de krantenkoppen inmiddels dromen. De uitgaven aan jeugdzorg...

Als we één ding hebben geleerd van 20 jaar onderzoek in het sociaal domein is het dit: mensen maken het verschil. Je kunt structuren bedenken en stelselwijzigingen, maar het zijn effectieve mensen in de uitvoering die zorgen voor effectieve interventies. Deze mensen zijn schaars - of het nu gaat om jeugdzorg, onderwijs of de zorg. Een herwaardering van dit uitvoerende...

De huidige vierjarige programmaperiode van de VSV-aanpak loopt af. Tijd dus om de gefinancierde projecten te evalueren. In vrijwel alle regio’s gaat het om veel verschillende interventies én doelgroepen, wat evaluatie extra complex maakt. De volgende vragen doen zich voor: tot welke effecten hebben de projecten geleid? Hoe wegen deze effecten op tegen de extra investeringen die zijn gedaan? Bij...

Eind oktober heeft het CBS de nieuwste cijfers gebruik jeugdzorg bekend gemaakt. Inmiddels krijgt ongeveer 1 op de 10 jongeren hulp en kampen veel gemeenten met tekorten. Hoe kan dat, als in Nederland de gelukkigste kinderen ter wereld wonen? En het doel van de nieuwe jeugdwet juist was om de trend te keren en het aantal jongeren in zorg te...