re-integratie

In opdracht van het programma Jeugdwerkloosheid hebben wij een meta-analyse uitgevoerd naar de kosten en baten van investeren in kwetsbare jongeren. Hierin zijn de kennis en ervaring van meer dan 60 maatschappelijke kosten baten analyses (MKBA’s) ontsloten. Aan de hand van tien goede voorbeelden worden praktisch toepasbare lessen uitgewerkt. Projectleiders en beleidsmakers van gemeenten, RMC’s en onderwijs kunnen dit gebruiken...

Als we één ding hebben geleerd van 20 jaar onderzoek in het sociaal domein is het dit: mensen maken het verschil. Je kunt structuren bedenken en stelselwijzigingen, maar het zijn effectieve mensen in de uitvoering die zorgen voor effectieve interventies. Deze mensen zijn schaars - of het nu gaat om jeugdzorg, onderwijs of de zorg. Een herwaardering van dit uitvoerende...

Al bijna 20 jaar doen wij onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van werk en re-integratie. Als geen ander weten wij dat werk van grote waarde is, juist voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Ook de recente rapporten van het SCP, de WRR en de commissie Borstlap benadrukken dit. Tegelijkertijd zien gemeenten zich geconfronteerd met teruglopende budgetten...

De invoering van de Participatiewet en de nieuwe Wmo biedt gemeenten nieuwe mogelijkheden voor de ondersteuning van mensen met een beperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt. Een nieuwe kijk op de doelgroepen en meer maatwerk leiden tot meer maatschappelijke waarde. Dit blijkt uit onderzoek dat economisch adviesbureau LPBL uitvoerde voor de gemeente Amsterdam[1]. MKBA van participatie en re-integratie Met de invoering...