Auteur: Veroni Larsen

Al bijna 20 jaar doen wij onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van werk en re-integratie. Als geen ander weten wij dat werk van grote waarde is, juist voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Ook de recente rapporten van het SCP, de WRR en de commissie Borstlap benadrukken dit. Tegelijkertijd zien gemeenten zich geconfronteerd met teruglopende budgetten...

Het sociaal domein is mensenwerk. Het zijn dan ook de mensen die werken aan de voorkant die het verschil kunnen maken. Dat zien wij in ons onderzoek naar de meest effectieve interventies. Het zit hem in eigenschappen als écht contact kunnen maken, met volle aandacht aanwezig zijn en durven kiezen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan - maar het is...

Een greep uit de krantenkoppen van de afgelopen week: ‘Amsterdam lanceert plannen om het lerarentekort aan te pakken’, ‘Lerarentekort dwingt scholen om ouders voor de klas te zetten’ en ‘Kamer maant kabinet tot actie tegen nijpend lerarentekort’. Het lerarentekort is niet langer ‘dreigend’ maar een realiteit. De problemen concentreren zich in de Randstad, maar binnen de grote steden zijn de...

De invoering van de Participatiewet en de nieuwe Wmo biedt gemeenten nieuwe mogelijkheden voor de ondersteuning van mensen met een beperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt. Een nieuwe kijk op de doelgroepen en meer maatwerk leiden tot meer maatschappelijke waarde. Dit blijkt uit onderzoek dat economisch adviesbureau LPBL uitvoerde voor de gemeente Amsterdam[1]. MKBA van participatie en re-integratie Met de invoering...

De werkwijze in het sociaal domein is ingrijpend aan het veranderen. Onder het motto één huishouden, één plan, één regisseur, worden in veel gemeenten nieuwe aanpakken ontwikkeld die de hulpverlening aan huishoudens beter én goedkoper moeten maken. Een meta-analyse van de kosten en baten van dit soort aanpakken laat zien dat de potentie er is, maar dat het niet vanzelfsprekend...